Qurit är ett IT-konsultbolag som erbjuder konsulter och lösningar inom läkemedel och e-hälsa.

 

Vi tillhandahåller hela team och jobbar gärna med agila metoder.

 

Vi är ett dotterbolag i Omegapointkoncernen.

Vi erbjuder

Konsulter

Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande. Möt våra konsulter

Lösningar

Låt oss erbjuda ett sammansvetsat utvecklingsteam som realiserar din idé. Vi kan med ett helhetsansvar leverera en efterfrågad lösning genom att utveckla ett antal IT-tjänster eller programvaror som är anpassade just för er verksamhet. Profil på våra lösningar

Referenser

Apoteket Kronan logotyp

Kronans Apotek

Kronans Apotek är Sveriges tredje största apotekskedja. Kronans Apotek är ett modernt apotek som verkar för kunden i tiden. Apoteken kännetecknas av ett positivt kundbemötande och ett attraktivt sortiment.

Apotekskedjan har närmare 300 apotek i hela Sverige från Trelleborg i söder till Malmberget i norr och cirka 2200 anställda.

LIF logotyp

LIF – Framgångsrikt samarbete

Läkemedelsindustriföreningen är en branschorganisation som består av ca 85 medlemsföretag vilka tillsammans står som tillverkare av ca 80% av alla läkemedel som säljs i Sverige. LIF Service AB (LIF) är dotterbolaget som företräder företagen i för dem gemensamma frågor och har därmed fortlöpande kontakter med för branschen viktiga myndigheter, organisationer och beslutsfattare. LIF verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård vilket ska uppnås via nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

Myndighetslogotyper

Myndigheter

Ett antal myndigheter och landsting i Sverige arbetar för ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Här hittar vi myndigheter så som Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten och TLV.

Förutom att främja informationsutbytet ingår ofta uppdrag så som att säkerhetsställa kvaliteten på produkter inom läkemedel och medicintekniska området.

URC logotyp

UCR

De svenska kvalitetsregistren är världsledande och bidrar fortlöpande till att kvaliteten på svensk sjukvård förbättras. UCR är ett nationellt registercentrum som arbetar på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

UCRs huvudsakliga uppdrag är att stötta och utveckla nationella och lokala kvalitetsregister men de arbetar även med forskningsregister och registerbaserade randomiserade kliniska studier.

För närvarande utvecklar och vidareutvecklar UCR ett 20-tal nationella register inom olika områden, bland annat flera register för olika hjärtsjukdomar, register för vård och omsorg samt register för perioperativ kvalitetsuppföljning av kirurgiska interventioner och för demenssjukdomar.

Axplock av konsulter

Monica

Monica

Kravhantering, testledning, testdesign och test
Monica har arbetat i olika testprojekt sedan 2000 och har i dessa haft roller så som testledare, kravhanterare och testare. Hon har mycket gedigen erfarenhet av vad testarbete inom systemutvecklingsprocessen innebär och vad en väl fungerande testmetod betyder för att nå ett lyckat slutresultat.
Andreas

Andreas

Systemutvecklare
Andreas är en nyfiken, trevlig och prestigelös konsult med ett genuint intresse för systemutveckling i Microsoft-miljö. Som person är Andreas öppen och tillmötesgående. Andreas förmedlar ett lugn i team då tempo och stressnivå är hög.
Swanthe

Swanthe

Systemarkitekt och utvecklare
Swanthe jobbar som systemarkitekt och utvecklare på Javaplattformen och har genom åren jobbat med en mängd olika ramverk. Swanthe trivs att jobba såväl självständigt som i grupp och har en öppen attityd med resultatet och kundnyttan i fokus.

Konsulttjänster

Vi vet att vi finns för våra kunder. Utan att förstå våra kunders behov blir det svårt att föreslå relevanta lösningar oavsett roll i ett projekt. Vi är goda lyssnare och duktiga problemlösare. Anlitar du hjälp från oss känner du skillnad.

Ibland är våra kunders behov teknikorienterade – ibland inte. Vi erbjuder konsulter med stort engagemang, hög teknisk kompetens och viljan att förstå våra kunders verksamhetsutmaningar. Vi är specialiserade på IT-lösningar inom läkemedel och eHälsa.

För att stärka upp ditt utvecklingsprojekt eller verksamhet med specifik kompetens erbjuder vi konsulter inom följande kompetensområden:

Projektledning – vi har certifierade (IPMA och Scrum) projektledare med många års erfarenhet av IT-relaterade projekt. Våra projektledare har genom åren jobbat med metoder så som RUP, Vattenfall, XP eller Scrum. Oavsett metod, så tar våra projektledare sina uppdrag på fullaste allvar och vägleder sin omgivning mot projektens mål.
Arkitekter – vi har erfarna konsulter som axlar arkitektroller på olika nivåer. Gemensam nämnare för våra arkitekter är att de ofta arbetar med verksamhetsutvecklande uppdrag kopplat till IT. Typiska arkitektuppdrag handlar om att kartlägga nuläge och driva ett projekt tillsammans med ett team till önskat framtidsläge. Våra arkitekter har stor kunskap om vårdens och apoteksbolagens IT-mässiga utmaningar. Vi har i ett flertal nationella IT-projekt verkat i arkitektroller.
Systemutvecklare – vi har riktigt vassa och drivna systemutvecklare inom både Java och .Net-plattformen. Vi är vana att jobba i både back- eller frontend. Väljer du någon av våra systemutvecklare får du dessutom en god och prestigelös lyssnare som är intresserad av att förstå er verksamhet.
Krav – vi har erfarna och engagerade kravanalytiker. Våra kravexperter har intresset av att förstå våra kunders verksamhet. Ofta verkar de även i roller runt test vilket skapar förutsättningar för att identifierade krav blir testbara och tydliga. De har erfarenhet av olika etablerade kravmetoder och arbetssätt, som RUP och agila metoder, liksom olika kravhanteringsverktyg.
Test – vi har ISTQB-certifierade testare och testledare. Vi hjälper ofta våra kunder och deras verksamheter med både strategiskt och operativt testarbete, för att systemen ska uppnå ställda krav och fungera som det är tänkt. Vi har praktisk erfarenhet av olika testmetoder och verktyg och erbjuder lyhörda personer som kan organisera er testverksamhet. Vi har eget testfunktionsavtal mot myndigheter.

Värderingar

Våra värderingar är viktiga, det är dessa som gör oss till unika Quritare! Genom att anställa konsulter som delar våra värderingar, säkerställer vi fortsatt framgång och utveckling av en stark kundorienterad företagskultur. Våra värderingar vägleder oss både internt och ute i våra uppdrag.

För dig som kund innebär det att vi engagerar oss, vi vill få in dig i vår gemenskap och vi gör alltid vårt bästa för att tillgodose rätt kompetens för att på bästa sätt kunna hjälpa er. För dig som medarbetare innebär det stort fokus på kompetensutveckling i kombination med en stark gemenskap som kommer att engagera! Vi tror att alla kan utvecklas.

Gemenskap

Våra kunder och medarbetare är betydelsefulla! Vi värdesätter gemenskap över tid genom relationsbyggande.

Vi följer gärna våra kunder och medarbetare över lång tid. Vi tror att ett öppet och långsiktigt förhållningssätt till våra medarbetare och kunder gör dagarna roligare.

Vi kan erbjuda våra kunder ett lag av olika individer som står bakom en gemensam värdegrund. Vi hoppas våra kunder blir våra bästa samarbetspartners. Vi lägger ner mycket energi på att få våra medarbetare och kunder känna sig viktiga.

Läs mer...

Prestation

Vi tror att resultat kommer från individers goda prestationer. Genom att erbjuda en stark företagskultur ger vi kraft åt goda prestationer.

Vår övertygelse är att trivs våra konsulter hos oss kommer våra kunder få se resultat.
Läs mer...
Engagemang

Engagemang

Vi erbjuder våra medarbetare ett lag med stor kamratskap. Via kamratskap och öppenhet skapar vi tillit och engagemang.

 

Kompetens

Vi tror att alla kan utvecklas  – hela livet. Vi uppmuntrar våra konsulter att gå vidareutbildning via en egen utbildningspott för att på bästa sätt kunna erbjuda våra kunder rätt kompetens.
Vi låter dessutom alla anställda genomföra ett internt utbildningsprogram som vi döpt till Qurit-akademin. Utbildningen syftar till att ge samtliga medarbetare en basutbildning inom IT kopplat till läkemedel och eHälsa.
Läs mer...

Historia

Qurit AB startades 2011 av sex personer som arbetat tillsammans i olika sammanhang. En gemensam nämnare var att alla grundarna under längre tid jobbat med IT-lösningar inom läkemedelsområdet.

Ett vanligt scenario som flera av branschens kunder råkat ut för var att de över tiden fastnade med ett standardsystem som inte gick att vidareutveckla. Företaget som levererat systemet tappade ofta intresset för kunden så fort systemet blivit driftsatt.

Här föddes visionen om att starta ett IT-konsultbolag som skulle vara ledande inom IT kopplat till läkemedel och eHälsa och som dessutom kunde tillhandahålla en effektiv organisation där kunden och projektet står i fokus, samt att metoderna och verktygen kontinuerligt omvärderas.

Personalomsättningen skulle vara låg genom nöjda medarbetare med god insyn i företaget och med stora möjligheter att påverka sin anställning.

Skräddarsydda lösningar för framgång

Låt oss ta hela ansvaret för er IT-lösning!
Vi är med i projektens samtliga faser – från vision, analys, krav, design och projektplanering till implementation, kvalitetssäkring och driftsättning.

Vi kan genom ett helhetsansvar leverera en efterfrågad lösning genom att utveckla ett antal IT – tjänster eller programvara som är anpassad just för er verksamhet.

Lösningarna utvecklas framgångsrikt i nära samarbete med er. Vi är med från början till driftsättning. Vi börjar med att ta fram er lösningsvision med tillhörande krav. Sedan sätter vi ihop ett mindre utvecklingsteam som realiserar er idé. Vill ni ha hjälp med drift, vidareutveckling och förvaltning engagerar vi oss i detta med samma passion.

Läkemedel och e-hälsa

Vår vision är att vi ska vara Sveriges ledande leverantör inom IT-konsulttjänster kopplat till läkemedel och hälsa. Vi arbetar i spännande och strategiskt viktiga kundprojekt där vi hjälper till att utveckla lösningar som får stor positiv påverkan i verksamhet och bland medborgare. Vi hamnar ofta i rådgivande roller och har i ett antal nationella IT-projekt föreslagit lösningar som blivit verklighet.

Vi har sedan starten 2011 fått förmånen att jobba med olika apoteksaktörer, Läkemedelsverket, Läkemedelsindustriföreningen, life scienceföretag, landsting och myndigheter.

Vi är ordentligt omvärldsuppdaterade och har hög kunskap om befintliga system, informationsflöden på nationell nivå, integrationsnav inom vården och vilka aktörer som finns på marknaden och många av de utmaningar som finns.

Med den bakgrunden har vi stora möjligheter att föreslå kostnadseffektiva lösningar som underlättar vardagen för många.

.

Senaste nyheter

Välkommen till Qurit, Stefan!

Den här veckan har vi glädjen att hälsa Stefan Johansson välkommen till oss på Qurit! Stefan anställs som konsult i rollen systemutvecklare. Att Stefan börjar hos oss innebär ett starkt tillskott i vårt team för helhetsåtaganden.  

läs mer

Qurit Great Place To Work

Vi har under flera år jobbat med vår företagskultur och vår gemenskap. I veckan fick vi ett fint kvitto på det arbete och kan nu, via vår certifiering, titulera oss som ett Great Place to Work® :)!

läs mer

Jobba hos oss

Vi är alltid intresserade av engagerade lagspelare med genuint intresse av sitt kompetensområde! Du bör även känna starkt för att arbeta som konsult. För att passa in hos oss bör du vara en positiv, social och drivande person som vill arbeta med människor, teknik och kunder i utmanande projekt.

Vi uppmuntrar individuell kompetensutveckling och erbjuder den anställde stora möjligheter att anpassa och utforma sitt eget arbete. Vi tycker det är viktigt med den sociala gemenskapen och letar teamspelare som fungerar i alla sammanhang. Vi har sedan en tid tillbaka startat ett värdegrundsarbete tillsammans med samtliga medarbetare i en ständigt pågående förbättringsprocess. Vi har döpt arbetet med vår företagskultur till Qulturresan.

Är du en av dessa kan vi erbjuda spännande utmaningar som IT-konsult. Vi söker nu främst systemutvecklare (java eller .net). Har du dessutom jobbat med IT kopplat till läkemedel, hälso- och sjukvård så är det ett stort plus.

Kontakta oss på om du är intresserad!

Qurit-akademin

Vi startade Qurit-akademin för att kontinuerligt höja våra medarbetares expertkompetens och på så sätt bidra till Qurits vision; att vara Sveriges ledande leverantör inom IT-konsulttjänster kopplat till läkemedel och eHälsa.

Vi vill också dela med oss av våra kunskaper utanför Qurit. Vi har sett att det finns ett väldigt stort intresse kring Qurit-akademin hos våra kunder och vår ambition är att skapa en mötesplats där vi kan dela med oss av våra erfarenheter och kunskap med varandra, våra kunder och andra intresserade.

Är du nyfiken och vill veta mer? Hör av dig till .

Qurit-akademin: Grundläggande kunskap om läkemedel

Idag stärkte vi på Qurit våra kunskaper inom vår kärnverksamhet; Läkemedel. Vi fick hjälp av Johan Aulin, Verksamhetsarkitekt på Läkemedelsverket, och vår egen Jonas Åberg. De gav oss bl.a. grundläggande kunskaper inom Läkemedel och Läkemedelsinformation, en...

läs mer

Qurit-akademin lockade fullt hus!

I onsdags hade Qurit-akademin besök av Dan och Daniel från Omegapoint som pratade om "Domain Primitives In Action – Making it Secure by Design". Tack för att ni delade med er, det var otroligt kul att lyssna på! Det var många som var nyfikna och vi hade fullt hus....

läs mer

Kontakta oss

Patrik Lannergård, VD
Kontakta mig om du har frågor om Qurit, samarbeten eller vill veta mer om våra konsulttjänster och lösningar!

Jonas Åberg, Vice VD
Kontakta mig om du vill veta mer om våra konsulttjänster eller lösningar!

Mari Kumlien, Konsultchef
Kontakta mig om du vill veta mer om hur det är att arbeta hos oss!