12/9 2018, kl 17:00 – 19:00
Radisson Blu Hotel, Uppsala

Är du nyfiken på vad blockkedjor kan tillämpas på förutom inom finansbranschen till kryptovalutor som exempelvis BitCoin och Ethereum? Vid detta tillfälle finns det möjlighet att få grundläggande koll på vad blockkedjor är som koncept men framförallt vilka möjligheter det finns när det kommer till att applicera det på all den hälsodata som var och en av oss skapar dagligen.

För att ta ge oss koll på läget kommer CareChain som är en av Sveriges ledande initiativtagare till en helt ny infrastruktur för hälsodata att presentera detta för oss. Förutom att CareChain skapar en infrastruktur så jobbar de tillsammans med andra intressenter i The Enterprise Ethereum Alliance för att forma de verktyg och policies som krävs för att möjliggöra behörighetsstyrda blockkedjor som kritisk infrastruktur.

Allt pekar på att blockkedjor kommer att vara en del av vår infrastruktur framöver när det kommer till lagring av oförvanskad information som många ska ta del av. Vi på Qurit vill därför bjuda in våra kunder till detta tillfälle så att även ni får inblick i vilka möjligheter blockkedjor kan ge för oss i framtiden och då framförallt vid lagring av hälsodata.

För att anmäla intresse kontakta .