14/3 2018.

Mari pratar om vad det är som gör att vissa team fungerar bättre och är mer effektiva än andra. Vad är ett team och vad händer med teamet när det utvecklas? Hur påverkar ledarens roll? Vad är psykologisk trygghet och hur påverkar det teamets förmåga att prestera?

Efter det gör vi en övning och diskuterar.