14/4-2016.

Qurit-akademin fortsätter och den här gången internt med oss Quritare. Fokus kommer att att vara på vår företagskultur; vad den innebär och hur den påverkar vår prestation i det dagliga arbetet. Ingvar Bengtson kommer att jobba med oss för att ge oss förutsättningarna för att fortsätta utveckla Qurit i linje med våra värdegrunder och de mål som vi satt upp.