14/3 2019.

En större klinisk studie kostar ofta 100-tals miljoner att genomföra. Genom att dra nytta av de kvalitetsregister som används i vården och utvecklas på UCR, kan man sänka kostnaden till en tiondel.

Kom och lyssna på Jöns och lär dig om kliniska studier i allmänhet, och UCR:s lösning för registerbaserade kliniska studier i synnerhet.