31/5 2017.

Vid förra tillfället av Qurit-akademin fick vi inblick i vilka utmaningar som läkemedelsbolagen står inför. Ett av de större problemen som målades upp är den enorma mängden information som finns men som är svår att tillgodogöra sig för bland annat läkarna som ska diagnostisera och förskriva läkemedel till patienter. Detta tillfälle av Qurit-akademin kommer därför att handla om hur vi framöver kan lösa detta genom att lära datorer att tolka digital informationen så att de förstår den rena innebörden av informationen men även ges förmågan att tolka känslor och tonalitet. Vi kommer även att få koll på vilka verktyg som finns därute idag samt vad som väntar oss runt hörnet.