Skräddarsydda lösningar för framgång

Ni har en idé – vi realiserar den i en verksamhetsanpassad lösning!

Lösningar utvecklas framgångsrikt i nära samarbete med er. Vi är med från början till driftsättning. Vi börjar med att ta fram er lösningsvision med tillhörande krav. Sedan sätter vi ihop ett mindre utvecklingsteam som realiserar er idé. Vill ni ha hjälp med drift, vidareutveckling och förvaltning engagerar vi oss i detta med samma passion.

Våra team består alltid av en väl genomtänkt sammansättning av resurser med olika kompetenser för att få fram leveranser som håller en hög kvalitet. Med stort engagemang, hög teknisk kompetens och goda kunskaper om läkemedel kopplat till IT hjälper vi våra kunder att utveckla deras verksamhet på bästa sätt.

Processen  – Nuläge

Vi är gärna med från början om ni vill.  I så fall sätter vi oss ner tillsammans och tar fram en lösningsvision med tillhörande krav. Kravdokumentationen används som utgångspunkt – detta gör vi under en förutsättningsfas som inkluderar ett antal workshops. Här påbörjas arbetet med kravidentifiering och förslag på en lösningsvision.

Projektplanering och organisation

Därefter författas en projektplan med milstolpar och resursallokering. Projektorganisationen skapas och formerna för en fungerande kommunikation mellan team, beställare och verksamhetsrepresentanter sätts upp. Istället för komplicerade och detaljerade kravdokument jobbar vi tillsammans i en process mot lösningsvisionen.

Teamet aktiverat

Nu aktiveras utvecklingsteamet som börjar att realisera er vision. Scrummaster med tillhörande team jobbar nu tätt med produktägaren via kortare (2-3 veckor) sprintar för att ta lösningen mot visionen. Processen är iterativ och sprint 1 följs av sprint 2 osv.  Med regelbundna avstämningsmöten, där ni, via t.ex. sprintdemo får ta del av resultat, har ni möjlighet att styra inriktningen på teamets arbete. På så vis kan vi hålla nere kostnaden och styra teamet till konkreta leveranser.

Vi strävar efter långa samarbeten

Vi tror mer på nöjda kunder än på omfattande och obegripliga uppdragsavtal. Vi är goda lyssnare, prestigelösa och har duktiga lösningsbyggare. Vi bygger gärna er mjukvara eller era tjänster. Efter driftsättning fortsätter vi gärna samarbetet med vidareutveckling och förvaltning. Vi engagerar oss i alla uppgifter med samma passion!