Marcus ny Quritare

Vi hälsar Marcus välkommen in i gänget. Marcus har anställts som konsult inom systemutveckling. Marcus är en driven, målmedveten och glad utvecklare som gärna hjälper våra kunder att ta fram smarta tekniska lösningar.

Qurit hjälper Landsting med systemutveckling

Vi förstärker landstinget med systemutvecklingskompetens. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Lösningsarkitekt myndighet

Vi har fått förtroendet att hjälpa myndighet med lösningsarkitektur. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Teknisk lösning inom eHälsa

Vi har fått förtroendet att hjälpa myndighet med en verktygslåda för kliniska studier. Projektet pågår under ett antal år. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Qurit hjälper myndighet med test- och testledning

Vi förstärker myndighet med test- och testledning under ett antal år. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Qurit hjälper Universitet med systemutveckling

Vi förstärker Universitetet med systemutvecklingskompetens. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Qurit hjälper företag inom Retail

Vi förstärker vår kund inom Retail med systemutvecklingskompetens. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser.  Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Omegapoint förvärvar Qurit AB

Omegapoint förvärvar Qurit AB och bygger ett nytt affärsområde inom eHälsa, läkemedel och Life Science

Omegapoint bygger kapacitet för att adressera det snabbt växande behovet av expertkompetens inom säker applikationsutveckling och IT-säkerhet i en allt mer digitaliserad vård.

 

Klicka här för att läsa pressmeddelandet

Marie ny Quritare

Vi hälsar Marie välkommen in i gänget. Marie har anställts som konsult inom agilt ledarskap och kommer främst att hjälpa våra kunder med att utveckla team och leveranser. Marie är en positiv, driven och social ledare som hjälper våra kunder att ta en idé till ett färdigt IT-system med hjälp av ett motiverat team.

Qurit hjälper apoteksaktör med säkerhetslösning

Uppdraget handlar om att stötta apoteksaktören med projekt- och programledning. Qurit koordinerar projekten som innefattas av programmet. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Qurit tar lead runt arkitektur på ett större apoteksbolag

Qurit är med och driver ITs utvecklingsspår gällande handel, appar och integrationslösningar. Rollen är också stöd till olika produktägare. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Jennie Brolin ny Quritare

Vi hälsar Jennie välkommen in i gänget. Jennie har anställts som konsult inom teknisk projektledning och systemutveckling. Jennie kommer närmast från Dataductus, där hon haft roller så som utvecklande Scrummaster och teamlead. Jennie är en positiv, driven och kommunikativ lagspelare som hjälper våra kunder att ta en idé till ett färdigt IT-system.

Qurit hjälper företag inom Life Sciences

Qurit fördjupar nu samarbetet med kund inom Life Science-området. Qurit stöttar kunden med test- och kravledning. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Qurit hjälper myndighet med Agil projektledning

Qurit hjälper myndighet med Agil projektledning. Qurit stöttar med en Agil coach och teamledare för ett utvecklingsteam som ska arbeta med olika utvecklingsprojekt. Uppdraget inkluderar uppgifter så som att utveckla teamets arbetssätt, fokusera på ständiga förbättringar, korta feedbackcykler och visualisering.

Qurit hjälper myndighet med systemutveckling

Vi förstärker myndighet med systemutvecklingskompetens. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Qurit hjälper företag inom Retail

Vi förstärker vår kund inom Retail med systemutvecklingskompetens. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Mari Kumlien ny Quritare

Mari har anställts som konsult inom Agil projektledning. Hon är utbildad datavetare och har under större delen av sin yrkesverksamma tid haft roller som projektledare, Scrummaster och teamledare, men hemmaplanen är i systemutvecklingsorganisationer. Mari har ett intresse för och arbetat med att ta fram och införa agil utvecklingsmetodik inom organisationer.

Qurit hjälper kund inom Life Science

Qurit fördjupar nu samarbetet med kund inom Life Science-området. Vi förstärker vår kunds utvecklingsteam med systemutvecklingskompetens. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Qurit är involverad i IT-lösning mot läkemedelsförfalskningar

Det finns tydliga regler för att bedöma säkerheten hos varje enskilt läkemedel, och tillsammans med myndigheter utvecklar läkemedelsbranschen ständigt nya IT-system för uppföljning av effekt och biverkningar. Dock måste hela distributionskedjan vara säker. Genom att införa e-verifikation blir det lättare att spåra förfalskade läkemedel och hitta felaktiga förpackningar. Qurit bidrar i detta projekt med teknisk kompetens och med en teknisk projektledare för att tillförsäkra att det svenska systemet för e-verifikation ska hålla hög kvalitet och funktionsmässigt vara både säkert och enkelt att hantera i enlighet med de specifikationer som utfärdats på europeisk nivå.

Qurit bygger IT-system åt sjukhus

Qurit har fått förtroende att bygga ett spännande IT-system åt läkare som behandlar hjärtsjuka barn. Den här gången utvecklar Qurit-teamet ett webbaserat system med kopplingar till nationella lösningar. Vi tar hand om hela projektet vilket inkluderar krav, projektledning, utveckling, test, driftsättning och överlämning till förvaltning. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från förstudier, kravarbete, analys och design och implementation av kompletta lösningar.

Symboler för farmaceutisk nyhet