Omegapoint förvärvar Qurit AB

Omegapoint förvärvar Qurit AB och bygger ett nytt affärsområde inom eHälsa, läkemedel och Life Science

Omegapoint bygger kapacitet för att adressera det snabbt växande behovet av expertkompetens inom säker applikationsutveckling och IT-säkerhet i en allt mer digitaliserad vård.

 

Klicka här för att läsa pressmeddelandet

Qurit hjälper apoteksaktör med säkerhetslösning

Uppdraget handlar om att stötta apoteksaktören med projekt- och programledning. Qurit koordinerar projekten som innefattas av programmet. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Qurit tar lead runt arkitektur på ett större apoteksbolag

Qurit är med och driver ITs utvecklingsspår gällande handel, appar och integrationslösningar. Rollen är också stöd till olika produktägare. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Jennie Brolin ny Quritare

Vi hälsar Jennie välkommen in i gänget. Jennie har anställts som konsult inom teknisk projektledning och systemutveckling. Jennie kommer närmast från Dataductus, där hon haft roller så som utvecklande Scrummaster och teamlead. Jennie är en positiv, driven och kommunikativ lagspelare som hjälper våra kunder att ta en idé till ett färdigt IT-system.

Qurit hjälper företag inom Life Sciences

Qurit fördjupar nu samarbetet med kund inom Life Science-området. Qurit stöttar kunden med test- och kravledning. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Qurit hjälper myndighet med Agil projektledning

Qurit hjälper myndighet med Agil projektledning. Qurit stöttar med en Agil coach och teamledare för ett utvecklingsteam som ska arbeta med olika utvecklingsprojekt. Uppdraget inkluderar uppgifter så som att utveckla teamets arbetssätt, fokusera på ständiga förbättringar, korta feedbackcykler och visualisering.

Qurit hjälper myndighet med systemutveckling

Vi förstärker myndighet med systemutvecklingskompetens. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Qurit hjälper företag inom Retail

Vi förstärker vår kund inom Retail med systemutvecklingskompetens. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Mari Kumlien ny Quritare

Mari har anställts som konsult inom Agil projektledning. Hon är utbildad datavetare och har under större delen av sin yrkesverksamma tid haft roller som projektledare, Scrummaster och teamledare, men hemmaplanen är i systemutvecklingsorganisationer. Mari har ett intresse för och arbetat med att ta fram och införa agil utvecklingsmetodik inom organisationer.

Qurit hjälper kund inom Life Science

Qurit fördjupar nu samarbetet med kund inom Life Science-området. Vi förstärker vår kunds utvecklingsteam med systemutvecklingskompetens. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Qurit är involverad i IT-lösning mot läkemedelsförfalskningar

Det finns tydliga regler för att bedöma säkerheten hos varje enskilt läkemedel, och tillsammans med myndigheter utvecklar läkemedelsbranschen ständigt nya IT-system för uppföljning av effekt och biverkningar. Dock måste hela distributionskedjan vara säker. Genom att införa e-verifikation blir det lättare att spåra förfalskade läkemedel och hitta felaktiga förpackningar. Qurit bidrar i detta projekt med teknisk kompetens och med en teknisk projektledare för att tillförsäkra att det svenska systemet för e-verifikation ska hålla hög kvalitet och funktionsmässigt vara både säkert och enkelt att hantera i enlighet med de specifikationer som utfärdats på europeisk nivå.

Qurit bygger IT-system åt sjukhus

Qurit har fått förtroende att bygga ett spännande IT-system åt läkare som behandlar hjärtsjuka barn. Den här gången utvecklar Qurit-teamet ett webbaserat system med kopplingar till nationella lösningar. Vi tar hand om hela projektet vilket inkluderar krav, projektledning, utveckling, test, driftsättning och överlämning till förvaltning. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från förstudier, kravarbete, analys och design och implementation av kompletta lösningar.

Qurit hjälper akutsjukvården med IT-verktyg

Qurit har fått förtroende att hjälpa en partner med att bygga ett IT-verktyg för att effektivisera akutsjukvården. Vi har varit involverade i krav, utveckling, test och driftsättning. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från förstudier, kravarbete, analys och design och implementation av kompletta lösningar.

Qurit utvecklar nya tjänster åt Apoteksaktör

Qurit har fått förtroende att bygga nya spännande tjänster åt en Apoteksaktör. Den här gången utvecklar utvecklingsteamet nya tjänster i apoteksaktörens e-handelsplattform. Vi tar hand om hela projektet vilket inkluderar krav, projektledning, utveckling, test, driftsättning och överlämning till förvaltning. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från förstudier, kravarbete, analys och design och implementation av kompletta lösningar.

Qurit hjälper apotek med kravarbete

Qurit har fått förtroendet att hjälpa apotek med teknisk kravställning kopplat till nya IT-lösningar. I uppdraget stöttar Qurit apoteket med krav- och verksamhetsanalyser kopplat till IT-projekt, krav-granskning, krav-uppföljning och dokumentation.

Qurit förstärker Universitet med kravledare

Qurit har fått förtroendet att förstärka vår kunds verksamhet med kravledare. Uppdraget handlar om att hitta processer och arbetssätt i att effektivisera och förfina kundens kravhantering. Qurit är också med och leder arbetet med att identifiera och beskriva behov och arbetsprocesser, ta fram mallar och som kan vara ett stöd för dem som arbetar med detta (systemägare, systemansvariga och systemförvaltare).

Anna Åhnberg ny Quritare

Vi hälsar Anna Åhnberg välkommen in i gänget. Anna har anställts som konsult inom projektledning och krav. Hon är utbildad systemvetare och har under större delen av sin yrkesverksamma tid haft roller som teknisk förvaltningsansvarig, projektledare, Scrummaster och teamledare, men hemmaplanen är i systemutvecklingsorganisationer där Anna också engagerat sig i verksamhets-/affärssidan. Anna har ett intresse för och arbetat med att ta fram och införa agil utvecklingsmetodik inom organisationer.

Johan Widell ny Quritare

Vi hälsar Johan Widell välkommen in i gänget. Johan har anställts som konsult inom projektledning och krav.
Johan kommer närmast från CGI, där han haft rollen som kundprojektledare och utvecklingsansvarig för IT-lösningar mot apoteksmarknaden.
Johan har via sin apotekarexamen i kombination med erfarenhet av utvecklingsledning, förmågan att realisera verksamhetsutmaningar till smarta IT-lösningar.

Qurit utvecklar nya tjänster åt Apoteksaktör

Qurit har fått förtroende att bygga nya spännande tjänster åt en Apoteksaktör. Den här gången utvecklar utvecklingsteamet tjänster i apoteksaktörens e-handelsplattform. Vi tar hand om hela projektet vilket inkluderar krav, projektledning, utveckling, test, drifsättning och överlämning till förvaltning. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från förstudier, kravarbete, analys och design och implementation av kompletta lösningar.

Joakim Åsberg ny Quritare

Vi hälsar Joakim Åsberg välkommen in i gänget. Joakim har anställts som konsult inom systemutveckling och arkitektur.
Joakim kommer närmast från Elekta Instrument AB, där han haft rollen som systemutvecklare och arkitekt.
Joakim är en driven, kommunikativ och engagerad lagspelare som hjälper våra kunder att ta en idé till ett färdigt IT-system.

Symboler för farmaceutisk nyhet