Vi hälsar Anna Åhnberg välkommen in i gänget. Anna har anställts som konsult inom projektledning och krav. Hon är utbildad systemvetare och har under större delen av sin yrkesverksamma tid haft roller som teknisk förvaltningsansvarig, projektledare, Scrummaster och teamledare, men hemmaplanen är i systemutvecklingsorganisationer där Anna också engagerat sig i verksamhets-/affärssidan. Anna har ett intresse för och arbetat med att ta fram och införa agil utvecklingsmetodik inom organisationer.