Det finns tydliga regler för att bedöma säkerheten hos varje enskilt läkemedel, och tillsammans med myndigheter utvecklar läkemedelsbranschen ständigt nya IT-system för uppföljning av effekt och biverkningar. Dock måste hela distributionskedjan vara säker. Genom att införa e-verifikation blir det lättare att spåra förfalskade läkemedel och hitta felaktiga förpackningar. Qurit bidrar i detta projekt med teknisk kompetens och med en teknisk projektledare för att tillförsäkra att det svenska systemet för e-verifikation ska hålla hög kvalitet och funktionsmässigt vara både säkert och enkelt att hantera i enlighet med de specifikationer som utfärdats på europeisk nivå.