Mari har anställts som konsult inom Agil projektledning. Hon är utbildad datavetare och har under större delen av sin yrkesverksamma tid haft roller som projektledare, Scrummaster och teamledare, men hemmaplanen är i systemutvecklingsorganisationer. Mari har ett intresse för och arbetat med att ta fram och införa agil utvecklingsmetodik inom organisationer.