Omegapoint förvärvar Qurit AB och bygger ett nytt affärsområde inom eHälsa, läkemedel och Life Science

Omegapoint bygger kapacitet för att adressera det snabbt växande behovet av expertkompetens inom säker applikationsutveckling och IT-säkerhet i en allt mer digitaliserad vård.

 

Klicka här för att läsa pressmeddelandet