Thomas Pettersson ny Quritare

Vi hälsar Thomas Pettersson välkommen in i gänget. Thomas har anställts som konsult inom systemutveckling och arkitektur. Thomas kommer närmast från Imentum där han haft rollen som systemutvecklare med specialisering på att bygga lösningar på Microsoft-plattformen. Thomas är en driven, glad och engagerad lagspelare som hjälper våra kunder att ta en idé till ett färdigt IT-system.

Hanna Åstrand ny Quritare

Vi hälsar Hanna Åstrand välkommen in i gänget. Hanna har anställts som konsult inom systemutveckling. Hanna kommer närmast från Uppsala Universitet där hon haft rollen som systemutvecklare med specialisering på att bygga lösningar på Java-plattformen. Hanna är en driven och engagerad lagspelare som hjälper våra kunder att ta en idé till ett färdigt IT-system.

Qurit hjälper kund inom Life Science

Qurit fördjupar nu samarbetet med kund inom Life Science-området. Vi förstärker vår kunds utvecklingsteam och testavdelning med systemutveckling- och testskompetens. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Andreas Wijnvoord ny Quritare

Vi hälsar Andreas Wijnvoord välkommen in i gänget. Andreas har anställts som konsult inom systemutveckling. Han kommer närmast från Centido där han haft rollen som systemutvecklare med specialisering på att bygga lösningar i Microsoftplattformen. Andreas är en driven och engagerad lagspelare som hjälper våra kunder att ta en idé till ett färdigt IT-system.

Helena Långdahl ny Quritare

Vi hälsar Helena Långdahl välkommen in i gänget. Helena har anställts som konsult inom krav- och testledning. Hon kommer närmast från CGI där hon haft rollen som testledare. Helena är en postiv, driven och engagerad lagspelare som hjälper våra kunder att säkerhetsställa att lösningen som byggts motsvarar beställarnas förväntningar.

Qurit förstärker Universitet med utvecklingskompetens

Qurit har fått förtroendet att förstärka vår kunds utvecklingsteam med systemutvecklingskompetens. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Ytterligare förstärkning till kund inom läkemedel

Qurit har fått ytterligare förtroende att hjälpa kund i Uppsala inom Läkemedelsområdet. Vi förstärker vår kunds verksamhet med krav- och testledning, arkitektur och systemutvecklarkompetens. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Nya lösningar åt apoteksaktör

Qurit har fått förtroende att bygga nya spännande lösningar åt en Apoteksaktör. Vi tar hand om hela projektet vilket inkluderar krav, projektledning, utveckling, test, drifsättning och överlämning till förvaltning. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från förstudier, kravarbete, analys och design och implementation av kompletta lösningar.

Ytterligare förstärkning till kund inom läkemedelsområdet

Qurit har fått ytterligare förtroende att hjälpa kund i Uppsala inom Läkemedelsområdet. Vi förstärker vår kunds utvecklingsteam med systemutvecklingskompetens. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Symboler för farmaceutisk nyhet