Qurit hjälper företag inom Retail

Vi förstärker vår kund inom Retail med systemutvecklingskompetens. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Mari Kumlien ny Quritare

Mari har anställts som konsult inom Agil projektledning. Hon är utbildad datavetare och har under större delen av sin yrkesverksamma tid haft roller som projektledare, Scrummaster och teamledare, men hemmaplanen är i systemutvecklingsorganisationer. Mari har ett intresse för och arbetat med att ta fram och införa agil utvecklingsmetodik inom organisationer.

Qurit hjälper kund inom Life Science

Qurit fördjupar nu samarbetet med kund inom Life Science-området. Vi förstärker vår kunds utvecklingsteam med systemutvecklingskompetens. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Qurit är involverad i IT-lösning mot läkemedelsförfalskningar

Det finns tydliga regler för att bedöma säkerheten hos varje enskilt läkemedel, och tillsammans med myndigheter utvecklar läkemedelsbranschen ständigt nya IT-system för uppföljning av effekt och biverkningar. Dock måste hela distributionskedjan vara säker. Genom att införa e-verifikation blir det lättare att spåra förfalskade läkemedel och hitta felaktiga förpackningar. Qurit bidrar i detta projekt med teknisk kompetens och med en teknisk projektledare för att tillförsäkra att det svenska systemet för e-verifikation ska hålla hög kvalitet och funktionsmässigt vara både säkert och enkelt att hantera i enlighet med de specifikationer som utfärdats på europeisk nivå.

Qurit bygger IT-system åt sjukhus

Qurit har fått förtroende att bygga ett spännande IT-system åt läkare som behandlar hjärtsjuka barn. Den här gången utvecklar Qurit-teamet ett webbaserat system med kopplingar till nationella lösningar. Vi tar hand om hela projektet vilket inkluderar krav, projektledning, utveckling, test, driftsättning och överlämning till förvaltning. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från förstudier, kravarbete, analys och design och implementation av kompletta lösningar.

Qurit hjälper akutsjukvården med IT-verktyg

Qurit har fått förtroende att hjälpa en partner med att bygga ett IT-verktyg för att effektivisera akutsjukvården. Vi har varit involverade i krav, utveckling, test och driftsättning. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från förstudier, kravarbete, analys och design och implementation av kompletta lösningar.

Qurit utvecklar nya tjänster åt Apoteksaktör

Qurit har fått förtroende att bygga nya spännande tjänster åt en Apoteksaktör. Den här gången utvecklar utvecklingsteamet nya tjänster i apoteksaktörens e-handelsplattform. Vi tar hand om hela projektet vilket inkluderar krav, projektledning, utveckling, test, driftsättning och överlämning till förvaltning. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från förstudier, kravarbete, analys och design och implementation av kompletta lösningar.

Qurit hjälper apotek med kravarbete

Qurit har fått förtroendet att hjälpa apotek med teknisk kravställning kopplat till nya IT-lösningar. I uppdraget stöttar Qurit apoteket med krav- och verksamhetsanalyser kopplat till IT-projekt, krav-granskning, krav-uppföljning och dokumentation.

Qurit förstärker Universitet med kravledare

Qurit har fått förtroendet att förstärka vår kunds verksamhet med kravledare. Uppdraget handlar om att hitta processer och arbetssätt i att effektivisera och förfina kundens kravhantering. Qurit är också med och leder arbetet med att identifiera och beskriva behov och arbetsprocesser, ta fram mallar och som kan vara ett stöd för dem som arbetar med detta (systemägare, systemansvariga och systemförvaltare).

Anna Åhnberg ny Quritare

Vi hälsar Anna Åhnberg välkommen in i gänget. Anna har anställts som konsult inom projektledning och krav. Hon är utbildad systemvetare och har under större delen av sin yrkesverksamma tid haft roller som teknisk förvaltningsansvarig, projektledare, Scrummaster och teamledare, men hemmaplanen är i systemutvecklingsorganisationer där Anna också engagerat sig i verksamhets-/affärssidan. Anna har ett intresse för och arbetat med att ta fram och införa agil utvecklingsmetodik inom organisationer.

Johan Widell ny Quritare

Vi hälsar Johan Widell välkommen in i gänget. Johan har anställts som konsult inom projektledning och krav.
Johan kommer närmast från CGI, där han haft rollen som kundprojektledare och utvecklingsansvarig för IT-lösningar mot apoteksmarknaden.
Johan har via sin apotekarexamen i kombination med erfarenhet av utvecklingsledning, förmågan att realisera verksamhetsutmaningar till smarta IT-lösningar.

Qurit utvecklar nya tjänster åt Apoteksaktör

Qurit har fått förtroende att bygga nya spännande tjänster åt en Apoteksaktör. Den här gången utvecklar utvecklingsteamet tjänster i apoteksaktörens e-handelsplattform. Vi tar hand om hela projektet vilket inkluderar krav, projektledning, utveckling, test, drifsättning och överlämning till förvaltning. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från förstudier, kravarbete, analys och design och implementation av kompletta lösningar.

Joakim Åsberg ny Quritare

Vi hälsar Joakim Åsberg välkommen in i gänget. Joakim har anställts som konsult inom systemutveckling och arkitektur.
Joakim kommer närmast från Elekta Instrument AB, där han haft rollen som systemutvecklare och arkitekt.
Joakim är en driven, kommunikativ och engagerad lagspelare som hjälper våra kunder att ta en idé till ett färdigt IT-system.

Thomas Pettersson ny Quritare

Vi hälsar Thomas Pettersson välkommen in i gänget. Thomas har anställts som konsult inom systemutveckling och arkitektur. Thomas kommer närmast från Imentum där han haft rollen som systemutvecklare med specialisering på att bygga lösningar på Microsoft-plattformen. Thomas är en driven, glad och engagerad lagspelare som hjälper våra kunder att ta en idé till ett färdigt IT-system.

Hanna Åstrand ny Quritare

Vi hälsar Hanna Åstrand välkommen in i gänget. Hanna har anställts som konsult inom systemutveckling. Hanna kommer närmast från Uppsala Universitet där hon haft rollen som systemutvecklare med specialisering på att bygga lösningar på Java-plattformen. Hanna är en driven och engagerad lagspelare som hjälper våra kunder att ta en idé till ett färdigt IT-system.

Qurit hjälper kund inom Life Science

Qurit fördjupar nu samarbetet med kund inom Life Science-området. Vi förstärker vår kunds utvecklingsteam och testavdelning med systemutveckling- och testskompetens. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Andreas Wijnvoord ny Quritare

Vi hälsar Andreas Wijnvoord välkommen in i gänget. Andreas har anställts som konsult inom systemutveckling. Han kommer närmast från Centido där han haft rollen som systemutvecklare med specialisering på att bygga lösningar i Microsoftplattformen. Andreas är en driven och engagerad lagspelare som hjälper våra kunder att ta en idé till ett färdigt IT-system.

Helena Långdahl ny Quritare

Vi hälsar Helena Långdahl välkommen in i gänget. Helena har anställts som konsult inom krav- och testledning. Hon kommer närmast från CGI där hon haft rollen som testledare. Helena är en postiv, driven och engagerad lagspelare som hjälper våra kunder att säkerhetsställa att lösningen som byggts motsvarar beställarnas förväntningar.

Qurit förstärker Universitet med utvecklingskompetens

Qurit har fått förtroendet att förstärka vår kunds utvecklingsteam med systemutvecklingskompetens. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Ytterligare förstärkning till kund inom läkemedel

Qurit har fått ytterligare förtroende att hjälpa kund i Uppsala inom Läkemedelsområdet. Vi förstärker vår kunds verksamhet med krav- och testledning, arkitektur och systemutvecklarkompetens. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.

Symboler för farmaceutisk nyhet