Idag stärkte vi på Qurit våra kunskaper inom vår kärnverksamhet; Läkemedel. Vi fick hjälp av Johan Aulin, Verksamhetsarkitekt på Läkemedelsverket, och vår egen Jonas Åberg. De gav oss bl.a.

  • grundläggande kunskaper inom Läkemedel och Läkemedelsinformation,
  • en övergripande bild över de systemsamband som finns för hantering av läkemedel i Sverige och Europa och
  • var vi på Qurit bidrar som konsulter.

Det var otroligt intressant och inspirerande att lyssna till er imponerande källa av kunskap inom området.