Qurit har fått förtroendet att förstärka vår kunds verksamhet med kravledare. Uppdraget handlar om att hitta processer och arbetssätt i att effektivisera och förfina kundens kravhantering. Qurit är också med och leder arbetet med att identifiera och beskriva behov och arbetsprocesser, ta fram mallar och som kan vara ett stöd för dem som arbetar med detta (systemägare, systemansvariga och systemförvaltare).