Qurit har fått förtroende att hjälpa en partner med att bygga ett IT-verktyg för att effektivisera akutsjukvården. Vi har varit involverade i krav, utveckling, test och driftsättning. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från förstudier, kravarbete, analys och design och implementation av kompletta lösningar.