Qurit har fått förtroendet att hjälpa apotek med teknisk kravställning kopplat till nya IT-lösningar. I uppdraget stöttar Qurit apoteket med krav- och verksamhetsanalyser kopplat till IT-projekt, krav-granskning, krav-uppföljning och dokumentation.