Uppdraget handlar om att stötta apoteksaktören med projekt- och programledning. Qurit koordinerar projekten som innefattas av programmet. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.