Vi förstärker vår kund inom Retail med systemutvecklingskompetens. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser.  Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.