Qurit hjälper myndighet med Agil projektledning. Qurit stöttar med en Agil coach och teamledare för ett utvecklingsteam som ska arbeta med olika utvecklingsprojekt. Uppdraget inkluderar uppgifter så som att utveckla teamets arbetssätt, fokusera på ständiga förbättringar, korta feedbackcykler och visualisering.