Qurit är med och driver ITs utvecklingsspår gällande handel, appar och integrationslösningar. Rollen är också stöd till olika produktägare. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.