Vi har fått förtroendet att hjälpa myndighet med en verktygslåda för kliniska studier. Projektet pågår under ett antal år. Qurit erbjuder engagerade konsulter med lång erfarenhet från systemutvecklingens alla faser. Vi arbetar med allt från utredningar, förstudier, kravarbete, analys och design, implementation till test och införande.