Idag är vi extra glada på Qurit eftersom vi får hälsa Pelle välkommen till oss! Han har anställts som konsult inom systemutveckling. Pelle är en passionerad och kommunikativ utvecklare med stort fokus på kundnytta. Han brinner för kompentensutveckling och kodkvalitet och engagerar sig gärna i parprogrammering, mobbprogrammering, kodgranskning och coaching.