Vi på Qurit har ett pågående arbete för att utveckla vår företagskultur. Vi har kallat detta arbete för Qultur-resan.

Varför gör vi det här?

  • Vi tror att laganda-, ledarskap- och motivationsprocessen är viktiga delar i ett konsultbolag.
  • Våra normer och värderingar är blir tydliga och inkluderade.
  • Vi vill skapa en trivsam, trevlig och öppen arbetsplats med mycket glädje. Det vill vi att även våra kunder och samarbetspartners ska känna av.
  • Både vi och våra kunder vinner på att våra konsulter utvecklar en hög kompetens inom beteendeområdet

Qulturresan är en ständigt pågående arbete där vi tar hjälp av ett antal beteendeverktyg som stöttar oss i
vår vardag, både hos våra kunder och internt bland våra medarbetare.

Som en del i det får alla våra anställda genomföra individuella medarbetaresamtal tillsammans med en professionell beteendevetare. Under veckan har våra nyaste Quritare träffat Ingvar Bengtson för att prata om deras personliga utveckling. Tack Team- och Ledarutveckling för att ni hjälper oss med det här otroligt viktiga arbetet!