Qurit-akademin: Grundläggande kunskap om läkemedel

Idag stärkte vi på Qurit våra kunskaper inom vår kärnverksamhet; Läkemedel. Vi fick hjälp av Johan Aulin, Verksamhetsarkitekt på Läkemedelsverket, och vår egen Jonas Åberg. De gav oss bl.a.

  • grundläggande kunskaper inom Läkemedel och Läkemedelsinformation,
  • en övergripande bild över de systemsamband som finns för hantering av läkemedel i Sverige och Europa och
  • var vi på Qurit bidrar som konsulter.

Det var otroligt intressant och inspirerande att lyssna till er imponerande källa av kunskap inom området.

 

Domain Primitives In Action – Making it Secure by Design

15/5 2019, kl 17:00 – 19:00, Radisson Blu Hotel, Uppsala

What are the basic blocks of which you build a domain? It is probably not integers, strings, and floats. Instead it might be things such as “room number,” “track,” or “time slot.” They might be simple, they might be complex, but they are the simplest things that still makes sense in your domain – these are your domain primitives. Obviously, value objects are a feasible way of implementing many domain primitives. But certainly not all value objects are primitives. In this session, we’ll dive into what domain primitives are and how they enable solutions that make your code Secure by Design. In addition, we’ll show how domain primitives in combination with context mapping gives you a powerful way to clean up legacy code — patterns that you could start using immediately.

(Presentationen kommer att vara på svenska.)

Praktisk information

När? 15 maj 2019, kl. 17:00-19:00
Var? Radisson Blu Hotel, Uppsala
Övrigt: Det bjuds på enklare förtäring från 17:00 och presentationen startar 17:30.
Anmälan: Senast 3 maj på
(antal platser är begränsat till 50)

 

Om Dan och Daniel

Daniel Deogun is a coding architect and craftsman who strongly believes in high quality software. In his spare time, Daniel coauthors the book Secure by Design together with Dan Bergh Johnsson. As a developer, Daniel started to play with Java in 1997 and his extensive experience ranges from life supporting pacemaker systems to microservice platforms to high performant software in the gaming industry. In 2016, Daniel was ranked on 12th place among Sweden’s top 50 developers by IDG Computer Sweden. He’s also a frequent speaker at international conferences such as DDD Europe, Devoxx, and JavaZone. Daniel is currently a business consultant and partner at Omegapoint in Stockholm, Sweden

Dan Bergh Johnsson: Agile aficionado, Domain Driven Design enthusiast and code quality craftsman with a long time interest in security. The combination made Dan use quality practices from DDD to address application security issues – thus being one of the founders in the field of Domain Driven Security circa 2009. Dan is currently a senior consultant and partner at Omegapoint in Stockholm, Sweden.

 

Ett urval av de konferenser som Dan och Daniel talat på genom åren:

  • Devoxx, (Paris, Casablanca, Kraków)
  • JavaZone, Oslo
  • Explore DDD, Colorado USA
  • DDD eXchange, London
  • DDD Europe, Brussels
  • Jfokus, Stockholm

Registerbaserade kliniska studier

14/3 2019.

En större klinisk studie kostar ofta 100-tals miljoner att genomföra. Genom att dra nytta av de kvalitetsregister som används i vården och utvecklas på UCR, kan man sänka kostnaden till en tiondel.

Kom och lyssna på Jöns och lär dig om kliniska studier i allmänhet, och UCR:s lösning för registerbaserade kliniska studier i synnerhet.

Är blockkedjor framtidens sätt att hantera vår hälsodata?

12/9 2018, kl 17:00 – 19:00
Radisson Blu Hotel, Uppsala

Är du nyfiken på vad blockkedjor kan tillämpas på förutom inom finansbranschen till kryptovalutor som exempelvis BitCoin och Ethereum? Vid detta tillfälle finns det möjlighet att få grundläggande koll på vad blockkedjor är som koncept men framförallt vilka möjligheter det finns när det kommer till att applicera det på all den hälsodata som var och en av oss skapar dagligen.

För att ta ge oss koll på läget kommer CareChain som är en av Sveriges ledande initiativtagare till en helt ny infrastruktur för hälsodata att presentera detta för oss. Förutom att CareChain skapar en infrastruktur så jobbar de tillsammans med andra intressenter i The Enterprise Ethereum Alliance för att forma de verktyg och policies som krävs för att möjliggöra behörighetsstyrda blockkedjor som kritisk infrastruktur.

Allt pekar på att blockkedjor kommer att vara en del av vår infrastruktur framöver när det kommer till lagring av oförvanskad information som många ska ta del av. Vi på Qurit vill därför bjuda in våra kunder till detta tillfälle så att även ni får inblick i vilka möjligheter blockkedjor kan ge för oss i framtiden och då framförallt vid lagring av hälsodata.

För att anmäla intresse kontakta .

Bygga framgångsrika team

14/3 2018.

Mari pratar om vad det är som gör att vissa team fungerar bättre och är mer effektiva än andra. Vad är ett team och vad händer med teamet när det utvecklas? Hur påverkar ledarens roll? Vad är psykologisk trygghet och hur påverkar det teamets förmåga att prestera?

Efter det gör vi en övning och diskuterar.

GDPR i praktiken

19/10 2017.

Det är nog inte många som har missat att nya dataskyddsregler i EU träder i full kraft 25:e maj 2018. Det vi vet är att reglerna, som benämns GDPR (General Data Protection Regulation), på ett eller annat sätt kommer att påverka Qurit som bolag samt de system och processer som vi hjälper till med hos våra kunder. Men hur påverkas vi och vad behöver vi egentligen göra? Det är det som vi tänker fördjupa oss i under detta tillfälle av akademin.

Vi tar denna gång hjälp av företaget Nixu för att få koll på läget och för att förstå vad GDPR innebär för dig, din kund, Qurit, etc.

Teaching computers how to read

31/5 2017.

Vid förra tillfället av Qurit-akademin fick vi inblick i vilka utmaningar som läkemedelsbolagen står inför. Ett av de större problemen som målades upp är den enorma mängden information som finns men som är svår att tillgodogöra sig för bland annat läkarna som ska diagnostisera och förskriva läkemedel till patienter. Detta tillfälle av Qurit-akademin kommer därför att handla om hur vi framöver kan lösa detta genom att lära datorer att tolka digital informationen så att de förstår den rena innebörden av informationen men även ges förmågan att tolka känslor och tonalitet. Vi kommer även att få koll på vilka verktyg som finns därute idag samt vad som väntar oss runt hörnet.

Framtidens utmaningar och läkemedel

9/2 2017.

Det är åter dags att fördjupa oss i läkemedlens förtrollade värld genom att få hit en representant från de tillverkande läkemedelsbolagen som har inblick i dagens läkemedel och diagnostisering men framförallt morgondagens!

Några av de ämnen som kommer att beröras är skräddarsydda behandlingar, framtidens utmaningar och läkemedel, och innebörden av jämlik vård

Kultur och prestation

14/4-2016.

Qurit-akademin fortsätter och den här gången internt med oss Quritare. Fokus kommer att att vara på vår företagskultur; vad den innebär och hur den påverkar vår prestation i det dagliga arbetet. Ingvar Bengtson kommer att jobba med oss för att ge oss förutsättningarna för att fortsätta utveckla Qurit i linje med våra värdegrunder och de mål som vi satt upp.