Kronans Apotek

Kronans Apotek är Sveriges tredje största apotekskedja. Kronans Apotek är ett modernt apotek som verkar för kunden i tiden. Apoteken kännetecknas av ett positivt kundbemötande och ett attraktivt sortiment. Apotekskedjan har närmare 300 apotek i hela Sverige från Trelleborg i söder till Malmberget i norr och cirka 2200 anställda.

Framgångsrikt samarbete
Qurit har sedan 2011, på uppdrag av Kronan, utvecklat ett antal IT-tjänster för att utveckla Kronans affär. För varje tjänst Qurit utvecklat har även ett ansvar tagits för löpande förvaltning. Till varje lösning har förstudie och det initiala kravarbetet och efterföljande applikationsförvaltning genomförts av projektledare enligt vedertagna projektledningspraxis (IPMA).

Utecklingsuppdragen har genomförts på ett agilt sätt. Genom Scrum har krav detaljerats och specificerats parallellt med utvecklingsarbetet och de högst prioriterade kraven har kunnat utvecklas först. Ett resultat av detta är att projekten kunnat genomföras i högt tempo och i stor samverkan mellan Kronan och Qurit.

Teknik har anpassats efter Kronans behov och lösningar har byggts på både Java och Microsoftplattformen.