Ett antal myndigheter och landsting i Sverige arbetar för ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg.
Här hittar vi myndigheter så som Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten och TLV.

Förutom att främja informationsutbytet ingår ofta uppdrag så som att säkerhetsställa kvaliteten på produkter inom läkemedel och medicintekniska området.

Framgångsrikt samarbete
Qurit har sedan 2011 haft ett tätt samarbete med ett antal myndigheter i ett flertal av deras IT-projekt. Vi har ofta varit med i projektens samtliga faser – från vision, analys, krav, design och projektplanering till implementation, kvalitetssäkring och driftsättning.

Genom att försöka förstå myndighetens behov har vi i ett flertal projekt lyckats föreslå relevanta lösningar oavsett vår roll.

I ett projekt har vi jobbat med att ersätta ett äldre nationellt produktregister med en nyare version (NPL4). Här har Qurit
tillsammans med myndigheten tagit fram ett lösningsförslag för att tillhandahålla information för eHälsomyndigheten, apotek och sjukvården. Ett annat exempel på projekt är när Qurit tog fram en nationell lösningsarkitektur (som senare implementerades) till samtliga apotekens kunder för att tillhandahålla information om apotekens lagerstatus för ett visst givet läkemedel.